Thông tin liên hệ

[si-contact-form form=’1′]

Liên hệ chúng tôi

junes-beauty-logo-contact

Văn phòng tại VIỆT NAM
Địa chỉ: 82/11 Đường số 2 KP6, P.Hiêp Bình Phước, Q.Thü Đưc, TP.HCM
Email: lam@junesbeauty.com
Email: phuong@junesbeauty.com
Điện thoại: 02822438007
Di Đông: 0903942881
Di Đông: 0962612082
Website: www.junesbeauty.com

Văn phòng tại Mÿ
Địa chỉ: 240 Catalina Ave, Pacifica, CA 94044, U.S.A
Email: bill@junesbeauty.com
Skype: (650) 267-4801
Phone: (650) 438-5777

Top